ala-bula

sif. Rəngbərəng xallardan, zolaqlardan ibarət, cürbəcür rənglərə boyanmış, müxtəlif rəngli. Ala-bula pişik. Alabula tula. – Ağaclar ala-bula rəng alırdı. M. Hüs.. Bu gün Kosa təmizlik işində irəliyə gedib dəsmalı ilə mürəkkəb qablarını, yoğun qırmızı karandaşları və ala-bula qələmləri təmizləyirdi. S. R.. Alabula çalmaq – rəngləri düzgün olmamaq, müxtəlif rənglərdə görünmək. Gözləri alabula çalmaq – 1) şeylərin rənglərini seçə bilməmək; 2) məstlik və ya üzgünlük halında laqeyd surətdə o yan-bu yana baxmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • ala — 1. 1. sif. Qarışıq rəngli, tükünün bir hissəsi ağ, o biri hissəsi başqa rəngdə olan. Ala at. Ala inək. Ala öküz. – Bu gün onlar xaldar yabıya və ala cöngəyə dərz çatıb daşıyırdılar. S. R.. // Ala bula. İlan vuran ala çatıdan qorxar. (Ata. sözü)… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ala-bəzək — sif. 1. Müxtəlif rənglərdən ibarət, rəngbərəng, ala bula. Ala bəzək parça. Ala bəzək qutu. Ala bəzək xalça. Ala bəzək xoruz. – Bir dəfə bağda alabəzək bir qurdu yarpağa büküb gətirdim. S. S. A.. <Ceyran> xalasının da nəzərini ala bəzək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ala-bulalıq — is. Ala bula şeyin halı, ala bəzəklik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ala-bulanıq — 1. sif. Yarıbulanıq, bir yeri bulanıq, bir yeri duru. 2. zərf Ala bula. Ala bulanıq görmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alacalanmaq — f. Ala bula rəng almaq, ala bula olmaq, rəngarəng olmaq. Gözü alacalanmaq – gözü pər pər çalmaq, alabula görmək. Bu nədir? Yerdə də mahtabmı yanır; Yoxsa gözlərimmi alacalanır? S. V.. Verdiyevin gözü alacalandı, dili söz tutmadı. M. C.. Bayram… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əbləq — ə. 1) alaca, ala, ala bula; 2) ayağı ala (heyvan haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əbləq — sif. <ər.> Ala, ala bula, ala bəzək, alaca. Əbləq at meydanda topla bərabər fırlandı. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alaca — 1. bax ala 1 2 ci mənada. 2. bax ala bula. <Dilbər:> . . Gündə 3 4 manat faytona verəndə özünü itirir, elə bil, mən də onun üçün çitalaca geyəcəkdim. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alapələ — (Kürdəmir) ala bula …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əblağ — (Lənkəran) ala bula (at). – Bi əblağ atı var onun …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.